+99451-700-76-06/78-08 info@premiummed.az

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin "Davamlı tibbi təhsil üzrə elmi elm və tədris tədbirlərinin akkreditasiya Qaydalarə" əsasında akkreditasiya olunmuş və 15 Mart 2022ci il tarixində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Hərbi Tibb Baş İdarəsi və Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin Birgə Təşkilatçılığı ilə " SARS-COV-2 (COVİD-19) kompleks diaqnostikasına müasir yanaşmalar" mövzusunda həsr edilmiş Beynalxalq Elmi Konferans. Premiummed olaraq bu konfransda iştirak edib öz məhsullarımızı sərgiləyəcəyik.