+99451-700-76-06/78-08 info@premiummed.az
Covid-19

REAGENT ExAmplex COVID-19 PCR 3-gene Lyo kit BODYTECH

Bu məhsul iki COVID-19 təsdiqləmə genini və bir Pan-korona genini yüksək dəqiqliklə aşkar edir. Bu məhsul otaq temperaturunda saxlanıla bilən, istifadəyə hazır formada olan tək sınaq vahidi kimi təqdim olunur. İstifadəçi tərəfindən reaksiya qarışığının hazırlanması prosesi olmadan dərhal istifadə edilə bilər. Qurudulmuş reaksiya muncuqunu seyreltici ilə həll etdikdən sonra istifadəçi sadəcə əvvəlcədən çıxarılmış RNT əlavə etməklə COVID-19 testi üçün PCR həyata keçirə bilər.

Sample Types

Whole blood, plasma, serum

Reaction Time

10 minutes

Detection Range

AFIAS (0 – 40 COI)
ichroma™ (0 – 100 COI)

Indication

COVID-19 prevalence history, COVID-19-related
multisystem inflammatory syndrome, Plasma donor screening

Diagnosis diseases

SARS-CoV-2 infection(COVID-19)


In Your Medical Field

The confirmation of COVID-19 infection requires tests on PCR, which takes hours and days. Such a test is not practical in sites where a speedy diagnosis is a priority issue. COVID-19 Ab tests provide information on the patients’ immunity, helping medical professionals with the proper treatment planning with no PCR test.