+99451-700-76-06/78-08 info@premiummed.az
Covid-19

REAGENT Alpha-Fetoprotein (AFP) BODİTECH

Yetkinlərdə yüksək AFP səviyyələri qaraciyərin, yumurtalıqların və ya xayaların, həmçinin siroz və hepatit kimi xərçəng olmayan qaraciyər xəstəliklərinin mümkünlüyünü göstərə bilər. AFP plus əlaqəli anormallikləri diaqnoz etmək və ya istisna etmək üçün AFP səviyyəsini ölçür.

Sample Types

Whole blood, plasma, serum

Reaction Time

10 minutes

Detection Range

AFIAS (0 – 40 COI)
ichroma™ (0 – 100 COI)

Indication

COVID-19 prevalence history, COVID-19-related
multisystem inflammatory syndrome, Plasma donor screening

Diagnosis diseases

SARS-CoV-2 infection(COVID-19)


In Your Medical Field

The confirmation of COVID-19 infection requires tests on PCR, which takes hours and days. Such a test is not practical in sites where a speedy diagnosis is a priority issue. COVID-19 Ab tests provide information on the patients’ immunity, helping medical professionals with the proper treatment planning with no PCR test.