+99451-700-76-06/78-08 info@premiummed.az
Covid-19

REAGENT NT-proBNP BODİTECH

BNP və NTproBNP ürəkdə davamlı olaraq istehsal olunan peptidlərdir. Sol mədəciyin əzələləri ürək çatışmazlığında olduğu kimi həddindən artıq uzandıqda, bu peptidlərin qana ifrazı artır. Ürək hadisəsini və onun şiddətini qiymətləndirmək üçün qanda NTproBNP səviyyəsindən istifadə edilə bilər. Həm BNP, həm də NTproBNP ürək çatışmazlığının müxtəlif aspektlərini göstərmək üçün istifadə edilə bilər.

Sample Types

Whole blood, plasma, serum

Reaction Time

10 minutes

Detection Range

AFIAS (0 – 40 COI)
ichroma™ (0 – 100 COI)

Indication

COVID-19 prevalence history, COVID-19-related
multisystem inflammatory syndrome, Plasma donor screening

Diagnosis diseases

SARS-CoV-2 infection(COVID-19)


In Your Medical Field

The confirmation of COVID-19 infection requires tests on PCR, which takes hours and days. Such a test is not practical in sites where a speedy diagnosis is a priority issue. COVID-19 Ab tests provide information on the patients’ immunity, helping medical professionals with the proper treatment planning with no PCR test.