+99451-700-76-06/78-08 info@premiummed.az
Covid-19

REAGENT Myoglobin BODİTECH

Miyoqlobinin ölçülməsi miyokard infarktı (MI) və ya reinfarkt zamanı baş verən kimi miokardın zədələnməsinin erkən göstəricisini təmin edir. Ürək əzələsinin zədələnməsini və ya ölümünü göstərən səviyyələrin artması təxminən 3 saat ərzində baş verir. Ardıcıl Mioqlobin testlərinin iki mənfi nəticəsi Mİ-ni nəzərdən keçirməkdən məhrum edir.

Sample Types

Whole blood, plasma, serum

Reaction Time

10 minutes

Detection Range

AFIAS (0 – 40 COI)
ichroma™ (0 – 100 COI)

Indication

COVID-19 prevalence history, COVID-19-related
multisystem inflammatory syndrome, Plasma donor screening

Diagnosis diseases

SARS-CoV-2 infection(COVID-19)


In Your Medical Field

The confirmation of COVID-19 infection requires tests on PCR, which takes hours and days. Such a test is not practical in sites where a speedy diagnosis is a priority issue. COVID-19 Ab tests provide information on the patients’ immunity, helping medical professionals with the proper treatment planning with no PCR test.