+99451-700-76-06/78-08 info@premiummed.az
Covid-19

REAGENT hsCRP BODİTECH

hsCRP aşağı CRP səviyyəsini yoxlamaq üçün bir testdir. Əhəmiyyətli dərəcədə yüksək CRP səviyyələri çox güman ki, ciddi əsas tibbi vəziyyətin əlamətidir. Ən çox görülən səbəb ağır infeksiyadır, lakin yüksək CRP səviyyəsinə səbəb olan digər spesifik səbəblər də var. Bu test 3 dəqiqə ərzində CRP səviyyəsini ölçür.

Sample Types

Whole blood, plasma, serum

Reaction Time

10 minutes

Detection Range

AFIAS (0 – 40 COI)
ichroma™ (0 – 100 COI)

Indication

COVID-19 prevalence history, COVID-19-related
multisystem inflammatory syndrome, Plasma donor screening

Diagnosis diseases

SARS-CoV-2 infection(COVID-19)


In Your Medical Field

The confirmation of COVID-19 infection requires tests on PCR, which takes hours and days. Such a test is not practical in sites where a speedy diagnosis is a priority issue. COVID-19 Ab tests provide information on the patients’ immunity, helping medical professionals with the proper treatment planning with no PCR test.