+99451-700-76-06/78-08 info@premiummed.az
Covid-19

REAGENT CK-MB BODİTECH

Serumda yüksək CK-MB səviyyələrinin görünüşü miokard hüceyrə divarının zədələnməsi üçün yüksək spesifik və həssasdır. Birindən digərinə dəyişdiyinə görə, ürək sağlamlığını qiymətləndirmək üçün Troponin I kimi digər biomarkerlər CK-MB testi ilə birlikdə nəzərə alınmalıdır. POC səviyyəsində qan CK-MB səviyyəsini ölçmək üçün həll edir.

Sample Types

Whole blood, plasma, serum

Reaction Time

10 minutes

Detection Range

AFIAS (0 – 40 COI)
ichroma™ (0 – 100 COI)

Indication

COVID-19 prevalence history, COVID-19-related
multisystem inflammatory syndrome, Plasma donor screening

Diagnosis diseases

SARS-CoV-2 infection(COVID-19)


In Your Medical Field

The confirmation of COVID-19 infection requires tests on PCR, which takes hours and days. Such a test is not practical in sites where a speedy diagnosis is a priority issue. COVID-19 Ab tests provide information on the patients’ immunity, helping medical professionals with the proper treatment planning with no PCR test.