+99451-700-76-06/78-08 info@premiummed.az
Covid-19

REAGENT Cardiac Triple BODİTECH

Tn-I, CK-MB və Mioqlobin ürək oksigen çatışmazlığı səbəbindən ürək stressi ilə zədələndikdən sonra qanda ifraz olunur. Bu biomarkerlərin səviyyələri infarkt və ya zədələnmə dərəcəsini aşkar edə bilər. O, klinisyenlərə ürək sağlamlığının vəziyyətini qiymətləndirməyə kömək etmək üçün qandakı biomarkerlərin səviyyəsini yoxlayacaq.

Sample Types

Whole blood, plasma, serum

Reaction Time

10 minutes

Detection Range

AFIAS (0 – 40 COI)
ichroma™ (0 – 100 COI)

Indication

COVID-19 prevalence history, COVID-19-related
multisystem inflammatory syndrome, Plasma donor screening

Diagnosis diseases

SARS-CoV-2 infection(COVID-19)


In Your Medical Field

The confirmation of COVID-19 infection requires tests on PCR, which takes hours and days. Such a test is not practical in sites where a speedy diagnosis is a priority issue. COVID-19 Ab tests provide information on the patients’ immunity, helping medical professionals with the proper treatment planning with no PCR test.