+99451-700-76-06/78-08 info@premiummed.az
Covid-19

Toksikologiya Evidence MultiSTAT POINT OF CARE

Evidence MultiSTAT, oral mayenin, sidik və ya qanın bir nümunəsindən 44-ə qədər analiti yerində eyni vaxtda aşkar etməyə imkan verən tam avtomatlaşdırılmış immunoanalizatordur. Kiçik bir nümunə həcmi tələb edir və 20 dəqiqədən az müddətdə nəticələr yaradır. Nümunələrin daxil edilməsindən nəticələrə qədər olan proses insan xətası üçün minimum yer olmaqla, 2 sadə addımda tamamlana bilər. Proses quraşdırma və təhlili mümkün qədər tez, sadə və etibarlı etmək üçün nəzərdə tutulub. MultiSTAT sadəliyi qabaqcıl innovasiyalarla birləşdirərək laboratoriya prosedurları haqqında heç bir məlumatı olmayanlar üçün çox sadə seçim həllini təklif edir. Məhz bu innovativ texnologiya MultiSTAT-ın istifadəsi asan, lakin olduqca güclü olmasına imkan verir.

Sample Types

Whole blood, plasma, serum

Reaction Time

10 minutes

Detection Range

AFIAS (0 – 40 COI)
ichroma™ (0 – 100 COI)

Indication

COVID-19 prevalence history, COVID-19-related
multisystem inflammatory syndrome, Plasma donor screening

Diagnosis diseases

SARS-CoV-2 infection(COVID-19)


In Your Medical Field

The confirmation of COVID-19 infection requires tests on PCR, which takes hours and days. Such a test is not practical in sites where a speedy diagnosis is a priority issue. COVID-19 Ab tests provide information on the patients’ immunity, helping medical professionals with the proper treatment planning with no PCR test.