+99451-700-76-06/78-08 info@premiummed.az
Covid-19

Biokimyəvi analizator RX DAYTONA + Tam avtomat

RX seriyasının dünya üzrə aparıcı test menyusundan ibarət olan RX daytona+ geniş çeşiddə niş və ixtisaslaşdırılmış rutin kimya, spesifik zülallar, lipidlər, terapevtik dərmanlar, antioksidantlar, diabet və baytarlıq testlərini həyata keçirir. RX daytona+ həmçinin nümunənin əvvəlcədən seyreltilməsini aradan qaldıran və nəticədə laboratoriyada vaxta qənaət edən Direct HbA1c test imkanlarını sınaqdan keçirir. RX daytona+ zərdab, plazma sidiyi, CSF və tam qan daxil olmaqla müxtəlif nümunə növlərini təhlil etmək qabiliyyətinə malikdir. RX daytona+ fövqəladə STAT nümunəsini yerinə yetirmək qabiliyyəti ilə yüksək səviyyəli dəqiqlik və etibarlılıq təmin edən tam avtomatlaşdırılmış, təsadüfi giriş platformasıdır. Öz sinfində ən çox yönlü analizator olan RX daytona+ saatda 270, ISE testi ilə isə 450-yə qədər fotometrik sınaq yerinə yetirmək qabiliyyətinə malikdir.

Sample Types

Whole blood, plasma, serum

Reaction Time

10 minutes

Detection Range

AFIAS (0 – 40 COI)
ichroma™ (0 – 100 COI)

Indication

COVID-19 prevalence history, COVID-19-related
multisystem inflammatory syndrome, Plasma donor screening

Diagnosis diseases

SARS-CoV-2 infection(COVID-19)


In Your Medical Field

The confirmation of COVID-19 infection requires tests on PCR, which takes hours and days. Such a test is not practical in sites where a speedy diagnosis is a priority issue. COVID-19 Ab tests provide information on the patients’ immunity, helping medical professionals with the proper treatment planning with no PCR test.