+99451-700-76-06/78-08 info@premiummed.az
Covid-19

Immunoessay analizator ichroma™ III

ichroma™ III müxtəlif biomarkerlər üçün kartricləri təsadüfi ardıcıllıqla qəbul edir və onları əvvəlcədən təyin edilmiş temperaturda emal edir, hətta fərqli inkubasiya dövrü ilə test parametrlərini birləşdirir. İstifadəçi hər bir kartuşu sistemə daxil etməzdən əvvəl bir-bir hazırlayacaq.

Sample Types

Whole blood, plasma, serum

Reaction Time

10 minutes

Detection Range

AFIAS (0 – 40 COI)
ichroma™ (0 – 100 COI)

Indication

COVID-19 prevalence history, COVID-19-related
multisystem inflammatory syndrome, Plasma donor screening

Diagnosis diseases

SARS-CoV-2 infection(COVID-19)


In Your Medical Field

The confirmation of COVID-19 infection requires tests on PCR, which takes hours and days. Such a test is not practical in sites where a speedy diagnosis is a priority issue. COVID-19 Ab tests provide information on the patients’ immunity, helping medical professionals with the proper treatment planning with no PCR test.