+99451-700-76-06/78-08 info@premiummed.az
Covid-19

ExAmplex COVID-19 PCR 3-gene kit Boditech

Bu məhsul iki COVID-19 təsdiqləmə genini və bir Pan-korona genini yüksək dəqiqliklə aşkar edir. İstifadəçilər primer qarışığı və ferment qarışığı məhlulunu qarışdırmaqla reaksiya qarışığı hazırlayır və reaksiya qarışığına əvvəlcədən ekstraksiya edilmiş RNT əlavə etməklə COVID-19 testi üçün PCR həyata keçirə bilər.

Sample Types

Whole blood, plasma, serum

Reaction Time

10 minutes

Detection Range

AFIAS (0 – 40 COI)
ichroma™ (0 – 100 COI)

Indication

COVID-19 prevalence history, COVID-19-related
multisystem inflammatory syndrome, Plasma donor screening

Diagnosis diseases

SARS-CoV-2 infection(COVID-19)


In Your Medical Field

The confirmation of COVID-19 infection requires tests on PCR, which takes hours and days. Such a test is not practical in sites where a speedy diagnosis is a priority issue. COVID-19 Ab tests provide information on the patients’ immunity, helping medical professionals with the proper treatment planning with no PCR test.