+99451-700-76-06/78-08 info@premiummed.az
Covid-19

REAGENT PCT BODİTECH

Sepsis diaqnozu müntəzəm olaraq bütün xəstəxanaların reanimasiya şöbələrində (İB) aparılır. Sepsisin erkən aşkarlanması müvafiq müalicənin təyin edilməsində çox vacibdir, çünki sepsis üçün müxtəlif terapevtik strategiya vasitəsilə xəstənin sağ qalmasını yaxşılaşdırdığı bilinir. Ihroma™ və AFIAS PCT testi bakterial sepsisi aşkar etməyə və septik şokun inkişaf riskini qiymətləndirməyə kömək edir.

Sample Types

Whole blood, plasma, serum

Reaction Time

10 minutes

Detection Range

AFIAS (0 – 40 COI)
ichroma™ (0 – 100 COI)

Indication

COVID-19 prevalence history, COVID-19-related
multisystem inflammatory syndrome, Plasma donor screening

Diagnosis diseases

SARS-CoV-2 infection(COVID-19)


In Your Medical Field

The confirmation of COVID-19 infection requires tests on PCR, which takes hours and days. Such a test is not practical in sites where a speedy diagnosis is a priority issue. COVID-19 Ab tests provide information on the patients’ immunity, helping medical professionals with the proper treatment planning with no PCR test.