+99451-700-76-06/78-08 info@premiummed.az
Covid-19

REAGENT MxACRP BODİTECH

MxA(Myxovirus müqavimət zülalı A) hüceyrədaxili qan zülalıdır, geniş spektrli viruslara qarşı hüceyrə müqavimətinə vasitəçilik edir və kəskin aktiv virus infeksiyalarının çoxu zamanı yüksəlir. CRP (C-reaktiv zülal) səviyyəsi iltihabın geniş vəziyyətində və bakterial infeksiyalarda daha da yüksəlir. MxA/CRP kombin testi virusa xas markerləri və CRP-ni eyni vaxtda ölçməklə viral və bakterial infeksiyaların diaqnozuna kömək edir.

Sample Types

Whole blood, plasma, serum

Reaction Time

10 minutes

Detection Range

AFIAS (0 – 40 COI)
ichroma™ (0 – 100 COI)

Indication

COVID-19 prevalence history, COVID-19-related
multisystem inflammatory syndrome, Plasma donor screening

Diagnosis diseases

SARS-CoV-2 infection(COVID-19)


In Your Medical Field

The confirmation of COVID-19 infection requires tests on PCR, which takes hours and days. Such a test is not practical in sites where a speedy diagnosis is a priority issue. COVID-19 Ab tests provide information on the patients’ immunity, helping medical professionals with the proper treatment planning with no PCR test.