+99451-700-76-06/78-08 info@premiummed.az
Covid-19

REAGENT Dengue NS1 Ag BODİTECH

Denge qızdırması, əsasən ağcaqanadlar tərəfindən ötürülən, dang virusunun yaratdığı kəskin qızdırma xəstəliyidir. Yenidən infeksiya nadir deyil və şiddətli dang qızdırmasına çevrilə bilər. Dengue NS1 Ag erkən mərhələdə dang infeksiyasının diaqnozuna kömək edə bilər ki, bu da müalicənin planlaşdırılmasına və proqnozun monitorinqinə kömək etməlidir.

Sample Types

Whole blood, plasma, serum

Reaction Time

10 minutes

Detection Range

AFIAS (0 – 40 COI)
ichroma™ (0 – 100 COI)

Indication

COVID-19 prevalence history, COVID-19-related
multisystem inflammatory syndrome, Plasma donor screening

Diagnosis diseases

SARS-CoV-2 infection(COVID-19)


In Your Medical Field

The confirmation of COVID-19 infection requires tests on PCR, which takes hours and days. Such a test is not practical in sites where a speedy diagnosis is a priority issue. COVID-19 Ab tests provide information on the patients’ immunity, helping medical professionals with the proper treatment planning with no PCR test.